El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat que el Consell donarà suport, mitjançant l’Institut Valencià de Finances (IVF), als promotors d’habitatge públics i privats per tractar de reduir els preus del lloguer i fomentar que la ciutadania obtinga «major capacitat» d’accés a una llar. Puig s’ha pronunciat així després de reunir-se amb la secretària general d’Habitatge del Govern d’Espanya, Helena Beunza, i el director general de l’Institut Valencià de Finances, Manuel Illueca, amb els qui ha abordat l’estratègia de la Generalitat com a «còmplice actiu» en la millora de la situació econòmica, segons ha expressat el president.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado que el Consell apoyará, mediante el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), a los promotores de vivienda públicos y privados para tratar de reducir los precios del alquiler y fomentar que la ciudadanía obtenga «mayor capacidad» de acceso a un hogar. Puig se ha pronunciado así tras reunirse con la secretaria general de Vivienda del Gobierno de España, Helena Beunza, y el director general del Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Illueca, con quienes ha abordado la estrategia de la Generalitat como «cómplice activo» en la mejora de la situación económica, según ha expresado el president.

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

A més de vore els últims continguts de la nostra programació, també pots fer una recerca dels continguts més vistos de l’últim any, i també llegir Els comentaris amb més interacciones dels els espectadors

Més Vídeos