Manifest llegit pels representants dels partits a l’ajuntament d’Alzira, gran part d’ells portaveus dels seus respectius grups municipals

ACTE INSTITUCIONAL EN COMMEMORACIÓ DE LES VÍCTIMES DE LA
COVID-19 I EN RECONEIXEMENT AL PERSONAL SANITARI I DE SERVEIS

Esta crisi deixa constància, una vegada més, l’impacte més gran entre les persones més vulnerables, entre les quals es troben les persones majors, amb discapacitat, dependència i aquelles que no tenen xarxa familiar ni social o no en poden disposar donada l’alarmant situació actual.

Per això, hem organitzat este acte per tal de recordar a les 6 persones d’Alzira víctimes de la COVID-19, amb la corresponent solidaritat cap a les seues famílies i amistats pels moments tan durs que han passat, per les especials circumstàncies de comiat que han hagut de passar. Des d’ací, el nostre més sincer condol.

També volem mostrar el nostre afecte a les 86 persones que han estat confirmades com a casos positius i que esperem que recuperen la seua salut i normalitat com més aviat possible si és que no s’han recuperat encara.


L’altre motiu que ens reuneix hui ací és donar les gràcies, amb paraules majúscules, als i les professionals de la Salut, de les residències de la nostra ciutat, les persones del Serveis Socials en general i les d’atenció a domicili en particular, els serveis de neteja Farmàcies, Cossos de Seguretat, l´Exèrcit, Protecció Civil, treballadors i treballadores del sector alimentari, i totes les entitats i les persones que han treballat durant l’estat d’alarma i que estan treballant per atendre a cobrir les necessitats de la població en
general, i en especial de les persones més vulnerables.


Davant la situació de crisi excepcional provocada per la COVID-19, les entitats locals, tornem a ser la primera porta a la qual crida el nostre veïnat. Com sempre, amb la màxima responsabilitat de l’administració local per la seua proximitat a la ciutadania, el ajuntaments donem resposta a les difícils situacions que està generant esta crisi, atenent també els diferents estats de necessitat. Davant l’impacte del Coronavirus hem de fer front a la pandèmia i lluitar units contra ella.


Els ajuntaments assumeixen amb lleialtat el seu paper dins de l’estructura institucional, som Estat, i oferim a la ciutadania la responsabilitat, la gestió, els serveis i l’alé de seguretat que contribueix a mitigar, en la mesura del possible, els problemes, adversitats i preocupacions dels nostres veïns i veïnes.
La unió del municipalisme i la coordinació amb la resta de les administracions ha de ser el nostre capital social i el nostre eix d’actuació. La unió i la solidaritat són imprescindibles perquè la democràcia funcione i només des de les sinèrgies institucionals i de la societat civil podrem fer front a esta situació.


A l’Ajuntament d’Alzira, des del temps de confinament, no hem deixat de prendre mesures i accions fer front a l’impacte que la crisi sociosanitària i econòmica ha causat en la societat alzirenya.
Menció especial mereix l’esforç portat a terme per l’àrea de Polítiques Inclusives i Serveis Socials per tal d’acompanyar i no deixar darrere a les persones més vulnerables, treball que ha comptat amb la tasca feta pels voluntaris i voluntàries de l’Agrupació de Protecció Civil, Creu Roja i altres organitzacions solidaries de la ciutat. També hem de reconéixer la tasca i el gran treball de la Policia Local, amb un gran risc al carrer, fent respectar les mesures de confinamentLa solidaritat del poble alzireny s’ha reflexat també en el Fons solidari Som Alzira on els ciutadans, agrupacions, entitats i el mateix ajuntament han fet les seues aportacions.


Per això, la importància de la unió del municipalisme i seguir les instruccions establides per les autoritats sanitàries, establir mesures sempre conforme al nostre marc legal, respectant l’autonomia local, mesures d’ajuda i d’acompanyament a les mesures estatals i autonòmiques, la conscienciació de la ciutadania i per descomptat, les reivindicacions municipalistes, dels aspectes que entenem són necessaris per a l’acompliment del paper que ens demanen, que ens exigixen els nostres veïns i veïnes, que ara més que mai es fan més visibles.


A vegades, l’ús desafortunat de xarxes socials per a desinformar, juguen en contra de tots i especialment dels ciutadans, dels nostres veïns, sumen confusió a una situació d’extrema gravetat. No es pot improvisar el futur amb decisions sense cap base, hem de ser solidaris, allò que es faça durant el Coronavirus serà decisiu per allò que vindrà després. Per això, hem de rebutjar aquest tipus de conductes, sense que això s’interprete en cap moment com un menyscapte a la llibertat d’expressió i opinió.

https://cultivosalzisan.com/categoria-producto/verduras/
https://cultivosalzisan.com/categoria-producto/verduras/


La coordinació institucional i la cerca de solucions, sempre en el marc de la legalitat lluny d’individualismes que no condueixen a cap camí, ha de ser per damunt de tot l’emblema en l’àrdua tasca de salvaguardar la salut de les persones dels nostres pobles i les terribles conseqüències econòmiques i socials que arribaran. La força municipal està subjecta a la gestió del servei públic que presta.
Les entitats locals estan fent un esforç molt major de l’habitual, compleixen amb el seu deure públic, polític i social, assumint compromisos més enllà del seu marc competencial; adaptant-se a aquesta situació dinàmica pròpia de l’excepcionalitat que la pandèmia significa per imprevista i sobrevinguda. És evident que les entitats locals de
la Comunitat Valenciana estan capacitades per a assumir les competències i
finançament que permeta escometre el desenvolupament i creixement de les nostres ciutats, com sempre s’ha demostrat perquè som els primers a respondre i sempre amb immediatesa i eficàcia.


Des de l’Ajuntament d’Alzira, donant suport al municipalisme valencià, considerem necessari mantindre la reivindicació de determinats aspectes que són claus per a albirar la nostra Comunitat en un escenari de construcció positiva, per això donem el nostre suport a les reivindicacions fetes des de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per les quals:

baner anigifTOTALZIRAlargo
  • Instem al Govern d’Espanya que els ajuntaments puguen disposar del 100% del superàvit, flexibilitzant la regla de despesa per a totes les entitats locals amb superàvit amb independència que complisquen o no els requisits establits en la Disposició Addicional sisena de la Llei orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, amb la finalitat de pal·liar els danys econòmics provocats per l’Estat d’Alarma.
  • Permetre que els romanents de tresoreria obtinguts per les entitats local
  • s’utilitzen per a afrontar les mesures que la situació actual requereix, disposant del superàvit de 2019 i els romanents acumulats d’anys anteriors.
  • Instar a l’administració estatal i autonòmica a establir la participació de les entitats locals en els Plans i Fons que es disposen per al restabliment econòmic i social de les nostres ciutats. La coparticipació a tots els nivells, europeu, estatal, autonòmic i local, en els Plans de dinamització per a reconstrucció de les nostres economies, és la base per a activar i reparar el sistema productiu dels nostres pobles.
  • Sol·licitem una major participació en els Fons Europeus per a atendre amb eficàcia les difícils circumstàncies econòmiques després de la pandèmia
  • Instar a la Generalitat Valenciana a estudiar un nou model que permeta
  • compaginar amb els ajuntaments l’establiment d’ajudes i subvencions, per a
  • arbitrar mesures compatibles i complementàries d’estímul i desenvolupament de les PIMES, autònoms i altres col·lectius.
  • Mantindre la coordinació amb l’administració autonòmica, especialment amb presidència de la Generalitat, per a salvaguardar els interessos col·lectius del nostre poble. La col·laboració, i la gestió conjunta són necessàries per a afrontar la resolució d’aquesta crisi sanitària.
  • La lluita contra el Coronavirus en tots els seus àmbits és ara prioritària, per a això tots hem d’atendre les recomanacions de les autoritats sanitàries i ser responsables de forma individual i col·lectivament. Només amb la unió, col·laboració i solidaritat de tots podrem frenar aquesta pandèmia. La riquesa de la nostra terra és el nostre valor col·lectiu, per tant, més enllà de signes polítics, amb l’esperit i l’entrega de la corporació municipal, dels seus treballadors i treballadores i el seu compromís al costat de la tenacitat, valentia i coratge de la ciutadania alzirenya donen la seguretat i esperança al fet que tirarem avant. És el moment de la unió per a lluitar contra la COVID 19, fora de partidismes, tots som Alzira

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

https://cultivosalzisan.com/categoria-producto/frutas/
https://cultivosalzisan.com/categoria-producto/frutas/

PUBLICIDAD

espai taronja
espai taronja