Àrea de Salut Pública de la Ribera, en la modalitat d’Humanisme

El Centre de Salut Pública d’Alzira és el competent en les àrees de Salut Pública de la Fe, Peset (municipis) i La Ribera, i està situat al carrer de la Pau s/n d’Alzira.

S’organitza amb les següents unitats funcionals:
  • Direcció.
  • Administració i Qualitat.
  • Informació i vigilància de la salut.

    Epidemiologia.

    Sanitat ambiental.

  • Seguretat alimentaria.
  • Promoció de la salut i prevenció.

        Salut laboral.

        Promoció de la salut.

  • Diagnòstic precoç del càncer de mama.
  • Diagnòstic precoç del càncer colorectal.

Els centres de Salut Pública són estructures per a la protecció i millora de la salut de la població i incidixen i posen el focus en els processos i factors de caràcter col·lectiu que més hi influïxen. La seua activitat està especialment orientada cap a la promoció, la protecció de la salut i la prevenció de la malaltia, amb la participació activa de la ciutadania i tot això amb la finalitat de millorar el nivell de la salut de la població.

Actualment la Comunitat Valenciana disposa de 16 centres de Salut Pública, distribuïts per tot el territori, l’objectiu dels quals és millorar el nivell de salut de la població valenciana mitjançant el disseny, l’execució i l’avaluació de serveis per a la protecció i promoció de la salut i per a la vigilància i prevenció de la malaltia, atenent l’equitat, disminuint les desigualtats en salut i promovent la participació de la societat.

Per a aconseguir la màxima efectivitat i impacte de les seues accions, des de Salut Pública es treballa amb altres sectors, amb altres administracions, amb el teixit social i amb la població en general, i és fonamental per a aconseguir els seus objectius promoure la participació i cuidar la comunicació amb tots els agents d’interés.

Des dels centres de Salut Pública es proporcionen els serveis següents a la població:

1. Protecció de la salut davant dels riscos ambientals mitjançant el control del proveïment d’aigua per al consum humà, de piscines i zones recreatives, de les instal·lacions de risc de legionel·la, etc.

2. Protecció de la salut davant dels riscos associats al consum d’aliments mitjançant el control de les indústries i establiments que processen, distribuïxen i/o comercialitzen aliments i a través de la vigilància i l’avaluació de l’exposició i del risc dels perills químics i microbiològics en els aliments.

3. Protecció i promoció de la salut en l’entorn laboral, mitjançant l’impuls de programes per a la promoció de la salut en les empreses, la vigilància dels serveis de salut en el treball, el control de productes químics i la detecció de malalties relacionades amb el treball.

4. Protecció de la salut en l’entorn comunitari mitjançant programes i activitats de promoció de la salut i dels entorns saludables en els centres educatius i en la comunitat, amb especial atenció als grups més vulnerables.

5. Vigilància i prevenció de malalties transmissibles i no transmissibles mitjançant estudis de brots, estudis de mortalitat, registre de malalties de declaració obligatòria, programes de vacunació, programes per al diagnòstic precoç del càncer, etc.

Este últim punt és el més important en l’actualitat, com a conseqüència de la pandèmia que estem patint. Per això quasi la totalitat de la plantilla més l’ampliació d’esta, s’estan dedicant a la vigilància i seguiment dels casos Covid-19 positius, dels seus contactes en tots els entorns, familiars, socials, laborals i educatius, del compliment de l’aïllament per a evitar la transmissió de la malaltia. I pròximament es dedicaran a l’organització i distribució de la vacuna.

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *