Senyores i senyors regidors de l’Ajuntament d’Alzira:

El pròxim 24 de maig de 2022 farà un any que la corporació municipal reunida en sessió extraordinària, demanà al president del govern d’Espanya que es destinara una partida als PGE del 2022 per ampliar i adequar el barranc de La Casella l’Estret. Tot i que alguns partits votaren a favor de l’esmena que el senador de Compromís presentà al Senat, no es va aconseguir.

Com vostés ja saben, en els PGE dins de «Programas de gasto» figuren les partides finalistes que es defineixen de la següent manera: Programas finalistas: son aquellos a los que se pueden asignar objetivos cuantificables e indicadores de ejecución mensurables como, por ejemplo, el programa de Creación de infraestructuras.                             

Des de la Federació de Veïns venim reiteradament demanant-los a tots vostés unitat i unanimitat per tal que els seus representants al Congrés i al Senat defensen la inclusió d’una partida específica, és a dir, finalista, per executar les obres d’ampliació del barranc de La Casella i de l’Estret que són els que causen la majoria de les inundacions que pateix el poble d’Alzira. Fem aquesta afirmació tenint en compte les conclusions de l’informe de la UPV que la corporació municipal va encomanar.                                     

Malgrat no haver-se entregat a hores d’ara l’Estudi per a la reducció del risc d’inundabilitat a La Ribera a la CHJ, sí que estem en condicions de conèixer la quantia de les obres que s’han de fer per minimitzar el risc d’inundacions: 26 milions d’euros. I resulta més que possible que d’ací a poc temps es puga conèixer l’estudi completament.

Però ara és el temps en què s’estan definint el PGE per l’any 2023 i ara és el moment de defensar amb tota claredat que cal actuar amb urgència sobre aquests barrancs.

Vostés saben també que abans del 15 d’octubre el «Plan Presupuestario del Reino de España» s’ha de presentar a la Unió Europea. No podem arribar tard en fer arribar al Congrés la nostra petició, i més quan amablement ens han visitat senadors i congressistes que han expressat públicament que és raonable i just el que demanem i que no tindrien cap problema en defensar la inclusió d’aquesta partida finalista al PGE, això sí, sempre que hi haguera consens entre les diferents forces polítiques de la ciutat.

Consens ,voluntat, i decisió és el que tornem a demanar-los.

Adjuntem la moció que hem preparat.

És per això que volem reunir-nos amb el seu grup municipal per tal de que l’esmentat consens es plasme en un dos nous acords unànimes de la Corporació, expressats en un ple extraordinari, el proper vint-i-quatre de maig, en el que  s’aprove:

  1. Demanar la inclusió de la partida dels vint-i-sis-milions d’euros als PGE2023. Comprometent-se tots els regidors en pressionar als seus diputats i senadors per tals de que ho aproven al «Congreso» i al «Senado» tant en les votacions dels PGE, fins l’execució de l’ampliació del barranc de La Casella que acabarà amb les inundacions que patim a Alzira.
  2. Encomanar un Estudi de solucions alternatives a l’actual enllaç de la CV-50 amb la CV-41.

Convençuts com estem de que les millors solucions han d’estar proposades pels tècnics, hem demanat l’assessorament a Xavier Machí i ens hem adreçat a tres enginyeries demanant-los ens pressuposten l’esmentat estudi. Esperem poder tindre’ls per presentar-los una terna i que vostés decidisquen a qui adjudicar-lo.  

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

FESTES NADAL

REIS ALZIRA
REIS ALZIRA

eterniajoyeria novembre Idea 12 EMPRESES 12 COMERÇOS.

JSR_ novembre Idea 12 EMPRESES 12 COMERÇOS.
JSR_ novembre Idea 12 EMPRESES 12 COMERÇOS.