Aldaia compta amb una important àrea d’Atenció a les Persones que gestiona cada vegada més necessitats. En 2021 s’han atés més de 3.300 persones, han gestionat prop de 500 ajudes econòmiques a famílies vulnerables i realitzat 7.846 accions de coordinació

El departament de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Aldaia fa balanç de 2021 en els seus principals serveis prestats i observa un augment en les atencions i gestions realitzades, propiciades d’una banda pels efectes de la pandèmia, i per un altre en assumir noves competències. D’aquesta manera, l’àrea d’Atenció a la dependència, al llarg de l’any, ha atés un total de 2.180 persones.
A més, han sigut tramitades un total de 231 peticions de valoració de situació de dependència, tant per sol·licituds inicials, revisions de grau (caducitat de resolució) com per agreujament de la situació sanitària i de dependència de la persona interessada.
D’altra banda, l’àrea d’Atenció a les Persones d’Aldaia ha realitzat 255 informes socials d’entorn, tant preceptius al tràmit de valoració com informes tècnics per a procediment de revisions de *PIA.

La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, ha notificat a Aldaia set resolucions de grau 0, 48 de grau 1, 59 resolucions de grau 2 i 47 resolucions de grau 3.

Les dades generals de dependència a Aldaia, aquest últim any, ascendeixen a 1.043 casos, de G1 a G3. I quant a les targetes d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda, hi ha en actiu 322 persones que tenen aquesta targeta, d’elles 64 s’han tramitat durant 2021.

Ajudes econòmiques a famílies vulnerables

En els últims mesos, des de l’àrea d’Atenció a les persones d’Aldaia, es van gestionar 476 sol·licituds i es van atendre 350 famílies de la localitat, amb una quantitat en ajudes que ascendeix a 196.420,67 euros, i altres ajudes per quantitat de 30.474,19 euros.

147 persones han gestionat en aquesta àrea, i han resultat beneficiàries, de la Renda Valenciana d’Inclusió i 308 de les ajudes a l’habitatge.

Equip específic d’Intervenció amb infància i adolescència

Les professionals dedicades a aquesta àrea han realitzat 789 atencions, presencial o telefònicament. Amb 4.344 accions de coordinació en àmbit social, educatiu, sanitari, judicial… amb les famílies, i quasi 400 menors atesos directament…

Servei d’assessoria jurídica

Aquest 2021 Aldaia ha sumat 332 persones usuàries beneficiàries del servei, amb 1.322 accions coordinades, de diverses temàtiques, sol·licitant assessorament legal.

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *